Här ligger jag

Här ligger jag är en kommunikationsapp för ungdomar och unga vuxna med syfte att minska ensamheten och utanförskapet för de som går och bär på tunga känslor. Appens huvuduppgift är att visa att man inte är ensam, eller konstig, för att man känner som man gör.
Under de år då vi utvecklat Den Andra Sidan och arbetat med att förebygga psykisk ohälsa har vi märkt hur viktigt det är att lyfta fram igenkänning.

Här ligger jag går ut på att man kan göra inlägg på appen, genom att man avslutar meningen Här ligger jag… Till exempel:

Här ligger jag… och har mått dåligt idag
Här ligger jag och känner att jag alltid gör bort mig
Här ligger jag och är rädd för att min leverfläck är cancer.

Sedan kan andra svara om de också har känt så idag eller inte, genom att antingen trycka Ja, jag med eller Nej, inte idag. Inläggen ligger uppe i 24 h och är anonyma.

En prototyp finns smyglanserad på App Store och Google Play.

Här ligger jag
Skärmbild från appen
Skärmbild från appen