Tidningsartikel i GP
Tidningsartikel i HD
Tidningsartikel i Lokaltidningen

Den Andra Sidan är ett intiativ som riktar sig till ungdomar och unga vuxna med syfte att skapa digitala plattformar för att förebygga psykisk ohälsa.

Vi använder fiktion och interaktion för att lyfta tabun kring döden, existentiella frågor, ångest och självmord. Syftet är att uppmuntra unga att våga dela med sig av sina tankar och känslor kring dessa ämnen, och visa att de inte är ensamma om sina upplevelser.

Under de senaste sex åren har vi  tillsammans med en ungdomsgrupp och en referensgrupp med yrkesaktiva från olika områden, utforskat metoder för hur man på ett tryggt och hållbart sätt kan motverka den växande ohälsan hos unga i Sverige. Samt hur man når ut till alla dem som inte aktivt söker hjälp själva. Resultatet mynnade ut i projekt Den Andra Sidan.

Den Andra Sidan – Fiktion
Fiktion är ett kravlöst sätt att få till sig upplevelser. Eftersom många i vår målgrupp känner stor press på sig, tror vi att fiktion är ett bra sätt att nå dem. Fiktionsdelen består av en webbtv-serie och två dramapoddar. Webbtv-serien Gabriel Klint handlar om ängeln Gabriel som bor i Sverige och räddar människor som vill ta sina liv. Det är en kärleks- och fantasyhistoria som berör ämnena på ett avdramatiserat sätt. Med serien vill vi normalisera de känslor som kommer när man har tankar kring döden, existentiella frågor, har ångest etc. Vi vill inspirera unga att våga öppna upp sig själva, visa att de inte är ensamma och utifrån det bygga en gemenskap.
Läs gärna mer under fliken Gabriel Klint eller gå in på våra två dramapoddar som också handlar om att deala med döden och svåra tankar.

Den Andra Sidan  – Interaktion
För den som vill vara mer aktiv behövs andra plattformar, platser där man kan kommunicera kring sina känslor och dela med sig av sina upplevelser. Vi har utvecklat pilotprojektet Här ligger jag och Instagram-dokuserien Dödliga, som lyfter ungas röster och ger inspiration till dem som behöver mod för att våga öppna upp sig. Dödliga och Här ligger jag... är tillsammans med meditationsappen Leeway navet i Den Andra Sidan.

Läs gärna mer under respektive flik om de olika delarna, eller om Stiftelsen Den Andra Sidan här.