Våra sponsorer och samarbetspartners

Övriga samarbeten

Stiftelsen och projektet har sedan starten löpande samarbetat med flera organisationer som hjälpt och rådgett när det gäller den etiska aspekten av projektet: Föreningen MIND, SPES, Tjejzonen, Suicide Zero, Fryshuset, Randiga Huset, Film i Skåne, PEAB, Trivas, Säg det sen gör det och Fanzingo är några av dem. Vi har även kontakt med forskare från Umeås och Stockholms universitet samt privatpersoner som KG Hammar och representanter från BUP osv har engagerats. Flera av dessa sitter med i referensgruppen:

Ludmilla Rosengren, läkare och grundare av organisationen Suicide Zero.
Monica Nanni, driver organisationen Randiga Huset som är ett sorgecentrum för unga som har förlorat en närstående/anhörig.
Maria Hernroth, hållbarhetschef på Peab och styrelseordförande i Peabskolan.
Michael Westerlund, forskare vid Stockholms universitet med inriktning på internet och suicid/suicidprevention.
KG Hammar, fd ärkebiskop.
Sara Natt och Dag, författare och kurator vid Karolinska Institutet.
Selene Cortes, strategisk verksamhetsutvecklare på MIND.
Annette Brejner, creative director på Financing Forum for Kids Content.
Pirjo Stråte, vice ordförande för SPES (SuicidPrevention och EfterlevnadsStöd).
Karl Bengtsson Bernander, grundare av den ideella föreningen SPES Uppsala som är en del av organisationen SPES.

Stiftelsen har även en ungdomsgrupp bestående av ungdomar från hela Sverige, cirka 30 stycken, som hjälper till att komma på och utveckla alla idéer i projektet. De vägleder oss med sin expertis och ser hela tiden till att projektet grundas i vad ungdomar vill ha och inte vad vi tänker att de behöver.

Utöver ungdomsgruppen har stiftelsen samarbetat med flera organisationer när det gäller ungdomssamarbetet och outreachen: Hörnefors ungdomshus i Umeå, Linköpings universitet, Östersunds ungdomsgårdar, Tegelhuset i Malmö, Campus Helsingborg, Lunds universitet, Fryshuset i Malmö och Stockholm, Umeås universitet, Högskolan Kristianstad, Högskolan Dalarna, Uppsala universitet, CSV Sverige mfl.

Nordiska samarbeten

Projektet verkar i Sverige men har starka kontakter och samarbeten med andra nordiska organisationer, både när det gäller det sociala och filmrelaterade. Några av dem är:

Klippfisk - Filmorganisation på Färöarna.
Sinnisbati - Hjälporganisation med inriktning mot unga på Färöarna.
HelsingforsMission - Hjälporganisation med inriktning mot bland annat unga i Finland.

Även Headspace i Danmark, Ung Hjelp i Norge, UngArena i Norge, UngInfo i Norge, Ung Acceptans i Finland och Asemanlapset i Finland är organisationer vi har kontakt med och bland annat gjort studiebesök hos de senaste året.

Vi har en nordisk ungdomsgrupp som hjälper oss att utveckla projektet. Vi har bland annat sammanfört dem med vår svenska ungdomsgrupp vilket har lett till jättefina utbyten och möten. De nordiska länderna har en liknande problematik när det gäller unga och psykisk ohälsa och därför sätter vi stort värde på att samarbeta och sammanföra människor så man vidgar sina kunskaper och ökar samverkan kring det förebyggande arbetet. När det gäller webbtv-serien så spelades den in i Sverige och på Färöarna vilket också känns väldigt kul i ett nordisk perspektiv.